VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2. Nhịp điệu bạn bè VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sá..

Câu 1 khám phá trang 7 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy dùng 1 vật (bút chì hoặc thước kẻ) để thực hiện hai hoạt động dưới đây và cho biết hoạt động nào tạo ra âm thanh ngắn hơn? Em hãy đánh dấu (v) vào trước ý đúng

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh chuẩn bị các đồ vật nêu trên sau đó thực hiện và chọn đáp án em cho là đúng

Lời giải chi tiết

Thực hiện


Sau khi thực hiện em thấy đáp án a. gõ trên mặt bàn là đáp án đúng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: