VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 5. Mùa xuân hân hoan VBT Âm nhạc 2 - Chân trời s..

Câu 2 thường thức âm nhạc trang 23 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy sắp xếp các chữ cái lại với nhau cho đúng tên nhạc cụ, sau đó nối tên với hình ảnh nhạc cụ.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Sắp xếp chữ cái sau đó nối tên với hình ảnh nhạc cụ


Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: