VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2. Nhịp điệu bạn bè VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sá..

Câu 1 đọc nhạc trang 8 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy chọn hình dán ký hiệu nốt nhạc bàn tay Đô, Rê, Mi, Son, La dán vào ô trống thích hợp để  tạo ra 2 mẫu 5 âm và thể hiện

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn hình dán ký hiệu nốt vào 2 mẫu ô trống và thể hiện

Lời giải chi tiết

Thể hiện

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: