Bài 2.51 trang 68 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.51 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Xác suất bắn trúng vòng 10 của An là 0,4. An bắn 3 lần. Gọi X là số lần trúng vòng 10...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác suất bắn trúng vòng 10 của An là 0,4. An bắn 3 lần. Gọi X là số lần trúng vòng 10.

LG a

Lập bảng phân bố xác suất của X.

Lời giải chi tiết:

Xác suất để An bắn không trúng là \(1 - 0,4 = 0,6\).

Ta có:

\(\begin{array}{l}P\left( {X = 0} \right)\\ = 0,6.0,6,0,6\\ = 0,216\\P\left( {X = 1} \right)\\ = 0,4.0,6,0,6 + 0,6.0,4.0,6\\ + 0,6.0,6.0,4\\ = 0,432\\P\left( {X = 2} \right)\\ = 0,4.0,4,0,6 + 0,6.0,4.0,4\\ + 0,4.0,6.0,4\\ = 0,288\\P\left( {X = 3} \right)\\ = 0,4.0,4.0,4\\ = 0,064\end{array}\)

Bảng phân bố xác suất của X là

X

0

1

2

3

P

0,216

0,432

0,288

0,064

LG b

Tính E(X) và V(X)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
E\left( X \right)\\
= 0.0,216 + 1.0,432\\
+ 2.0,288 + 3.0,064\\
= 1,2\\
V\left( X \right)\\
= {\left( {0 - 1,2} \right)^2}.0,216\\
+ {\left( {1 - 1,2} \right)^2}.0,432\\
+ {\left( {2 - 1,2} \right)^2}.0,288\\
+ {\left( {3 - 1,2} \right)^2}.0,064\\
= 0,72
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 2.52 trang 68 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

    Giải bài 2.52 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Anh Bình mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm A. Công ty A trả 500 nghìn đồng nếu anh Bình ốm; 1 triệu đồng nếu anh Bình gặp tai nạn và 6 triệu đồng nếu anh Bình ốm và gặp tai nạn.

  • Bài 2.53 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

    Giải bài 2.53 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Bố của An đề nghị thưởng cho An 90 000 đồng để mua một vật kỉ niệm nào đó, nếu An được điểm giỏi ở cả bốn môn học: Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng việt

  • Bài 2.50 trang 68 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

    Giải bài 2.50 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Gieo một con súc sắc cân đối ba lần. Gọi X là số lần con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí