Bài 2.50 trang 68 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.50 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Gieo một con súc sắc cân đối ba lần. Gọi X là số lần con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gieo một con súc sắc cân đối ba lần. Gọi X là số lần con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm.

LG a

Lập bảng phân bố xác suất của X.

Lời giải chi tiết:

Gọi \({A_i}\) là biến cố “gieo lần thứ i cho ta mặt 6 chấm”, \(\left( {i = 1,2,3} \right).\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
P\left( {X = 0} \right) = P\left( {\overline {{A_1}} .\overline {{A_2}} .\overline {{A_3}} } \right)\\
= P\left( {\overline {{A_1}} } \right).P\left( {\overline {{A_2}} } \right).P\left( {\overline {{A_3}} } \right)\\
= \frac{5}{6}.\frac{5}{6}.\frac{5}{6} = \frac{{125}}{{216}}
\end{array}\)

Gọi H là biến cố “có đúng một lần gieo súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm”. Ta có: \(H = {A_1}\overline {{A_2}{A_3}}  \cup \overline {{A_1}} {A_2}\overline {{A_3}}  \cup \overline {{A_1}{A_2}} {A_3}\)

\(\eqalign{
& P\left( {X = 1} \right) = P\left( H \right) = P\left( {{A_1}\overline {{A_2}{A_3}} } \right) \cr&\;\;\;\;\;\;+ P\left( {\overline {{A_1}} {A_2}\overline {{A_3}} } \right) + P\left( {\overline {{A_1}{A_2}} {A_3}} \right) \cr 
& \,\,= {{25} \over {216}} + {{25} \over {216}} + {{25} \over {216}} = {{75} \over {216}} \cr 
} \)

Tương tự

\(P(X = 2) = {{15} \over {216}};P(X = 3) = {1 \over {216}}\)

Vậy bảng phân bố xác suất của X là

X

0

1

2

3

P

\({{125} \over {216}}\)

\({{75} \over {216}}\)

 \({{15} \over {216}}\)

\({1 \over {216}}\)

LG b

Tính E(X) và V(X).

Lời giải chi tiết:

Kì vọng

\(\begin{array}{l}E\left( X \right)\\ = 0.\frac{{125}}{{216}} + 1.\frac{{75}}{{216}} + 2.\frac{{15}}{{216}} + 3.\frac{1}{{216}}\\ = 0,5\end{array}\)

Phương sai

\(\begin{array}{l}V\left( X \right)\\ = {\left( {0 - 0,5} \right)^2}.\frac{{125}}{{216}} + {\left( {1 - 0,5} \right)^2}.\frac{{75}}{{216}}\\ + {\left( {2 - 0,5} \right)^2}.\frac{{15}}{{216}} + {\left( {3 - 0,5} \right)^2}.\frac{1}{{216}}\\ = \frac{5}{{12}}\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài