Báo cáo Hoạt động thực hành và trải nghiệm Chủ đề 1 Đầu tư kinh doanh SGK Toán 6 Cánh diều


Báo cáo Hoạt động thực hành và trải nghiệm Chủ đề 1 Đầu tư kinh doanh Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Báo cáo Hoạt động thực hành và trải nghiệm Chủ đề 1: Đầu tư kinh doanh 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NHÓM....

Ý tưởng bán quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam

* Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Số lượng mua

Số lượng bán

Lợi nhuận

Hoa

4000

10000

200

190

\(1 100 000\)

Kẹo

3000

5000

200

180

\(300 000\)

*Kết quả thực tế đạt được:

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Số lượng mua

Số lượng bán

Lợi nhuận

Hoa

4000

10000

200

180

\(1 000 000\)

Kẹo

3000

5000

200

160

\(200 000\)


Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí