Bài 9 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Xác định tập hợp câc điểm reong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện sau:

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Xác định tập hợp câc điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức \(z\) thỏa mãn từng điều kiện sau:

LG a

\(\left| {z - i} \right| = 1\)

Phương pháp giải:

Điểm M(x;y) biểu diễn số phức z=x+yi.

Lời giải chi tiết:

Giả sử z=x+yi, \(x,y\in R\)

Khi đó \(z - i = x + \left( {y - 1} \right)i\)

\(\left| {z - i} \right| = 1\)\( \Leftrightarrow {x^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 1\).

Tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z là đường tròn tâm \(I\left( {0,1} \right)\) bán kính \(1\).

LG b

\(\left| {{{z - i} \over {z + i}}} \right| = 1\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\left| {\dfrac{z}{{z'}}} \right| = \frac{{\left| z \right|}}{{\left| {z'} \right|}}\)

Lời giải chi tiết:

Giả sử z=x+yi, \(x,y\in R\).

Ta có:\(\left| {{{z - i} \over {z + i}}} \right| = 1 \) \( \Leftrightarrow \frac{{\left| {z - i} \right|}}{{\left| {z + i} \right|}} = 1\) \(\Leftrightarrow \left| {z - i} \right| = \left| {z + i} \right| \) \(\Leftrightarrow \left| {x + \left( {y - 1} \right)i} \right| = \left| {x + \left( {y + 1} \right)i} \right|\)

\( \Leftrightarrow {x^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = {x^2} + {\left( {y + 1} \right)^2}\) \(\Leftrightarrow {x^2} + {y^2} - 2y + 1 \) \(= {x^2} + {y^2} + 2y + 1\)

\( \Leftrightarrow y = 0 \)

\(\Leftrightarrow \) z là số thực.

Tập hợp M là trục thực \(Ox\).

LG c

\(\left| z \right| = \left| {\overline z  - 3 + 4i} \right|\)

Phương pháp giải:

Giả sử z=x+yi, \(x,y\in R\), thay vào điều kiện bài cho tìm mối quan hệ x,y.

Lời giải chi tiết:

Giả sử z=x+yi, \(x,y\in R\).

\(\left| z \right| = \left| {\overline z  - 3 + 4i} \right| \) \(\Leftrightarrow \left| {x + yi} \right| = \left| {x - yi - 3 + 4i} \right|\)

\( \Leftrightarrow \left| {x + yi} \right| = \left| {\left( {x - 3} \right) + \left( {4 - y} \right)i} \right| \) \( \Leftrightarrow {x^2} + {y^2}\) \( = {\left( {x - 3} \right)^2} + {\left( {4 - y} \right)^2}\)

\( \Leftrightarrow 6x + 8y = 25\)

Tập hợp M là đường thẳng có phương trình: \(6x + 8y = 25\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.