Bài 3 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Xác định các số phức biểu diễn bởi các đỉnh của một lục giác đều có tâm là gốc tọa độ O trong mặt phẳng phức, biết rằng một đỉnh biểu diễn số i.

Đề bài

Xác định các số phức biểu diễn bởi các đỉnh của một lục giác đều có tâm là gốc tọa độ \(O\) trong mặt phẳng phức, biết rằng một đỉnh biểu diễn số i.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng hình suy ra tọa độc các điểm cần tìm.

Lời giải chi tiết

Điểm A(0;1) biểu diễn số \(i\).

F có tọa độ \(\left( {\cos {\pi  \over 6};\sin {\pi  \over 6}} \right) = \left( {{{\sqrt 3 } \over 2};{1 \over 2}} \right)\).

F biểu diễn số phức \({{\sqrt 3 } \over 2} + {1 \over 2}i.\)

E đối xứng với F qua \(Ox\) nên \(E\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}; - \frac{1}{2}} \right)\)

E biểu diễn số phức \({{\sqrt 3 } \over 2} - {1 \over 2}i.\)

B đối xứng với E qua O nên \(B\left( {-\frac{{\sqrt 3 }}{2};  \frac{1}{2}} \right)\)

B biểu diễn số \( - {{\sqrt 3 } \over 2} + {1 \over 2}i.\)

C đối xứng với F qua O nên \( C\left( {-{{\sqrt 3 } \over 2};-{1 \over 2}} \right)\)

C biểu diễn số phức \( - {{\sqrt 3 } \over 2} - {1 \over 2}i.\)

D đối xứng với A qua O nên D(0;-1)

D biểu diễn số phức \(–i\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD