Bài 3 trang 79 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 415 phiếu

Giải Bài 3 trang 79 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người.

Đề bài

Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b) Nếu từ cuối năm 2001 đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

Lời giải chi tiết

a) Cách 1:

So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 chiếm số phần trăm là:

     \(15 875 : 15 625 × 100\% = 101,6\%\)

Từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó đã tăng thêm số phần trăm là:

      \(101,6\% - 100\% = 1,6\%\)

Cách 2:

Số dân tăng từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 của phường đã tăng thêm số người là:

      \(15 875 - 15 625 = 250\) (người)

Vậy từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm số phần trăm là:

      \(250 : 15 625 × 100\% = 1, 6\%\)

b) Số dân tăng từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 của phường đã tăng thêm số người là: là:

       \(15875  : 100 × 1,6 = 254\) (người)

    Số dân của phường đó năm 2002 là:

        \(15875 + 254 = 16 129\) (người)

                  Đáp số:  a) \(1,6\ %\)

                               b) \(16 129\) người

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu