Bài 24 trang 224 SGK Đại số 10 Nâng cao


Chứng minh rằng:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh rằng:

LG a

\(\sin (\alpha  + \beta )\sin (\alpha  - \beta ) \) \(= \sin ^2\alpha  - {\sin ^2}\beta  \)

\(={\cos ^2}\beta  - {\cos ^2}\alpha \)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{
& \sin (\alpha + \beta )\sin (\alpha - \beta )\cr& = (\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha ).\cr&(\sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha ) \cr 
& = {\sin ^2}\alpha {\cos ^2}\beta - {\sin ^2}\beta {\cos ^2}\alpha \cr&= {\sin ^2}\alpha (1 - {\sin ^2}\beta ) - {\sin ^2}\beta (1 - {\sin ^2}\alpha ) \cr 
& = {\sin ^2}\alpha - {\sin ^2}\beta \cr &= (1 - {\cos ^2}\alpha ) - (1 - {\cos ^2}\beta )  \cr 
& = {\cos ^2}\beta - {\cos ^2}\alpha \cr} \)

Chú ý: Có thể áp dụng công thức biến tích thành tổng.

LG b

\({{\tan \alpha  + \tan\beta } \over {\tan \alpha  - \tan\beta }} = {{\sin (\alpha  + \beta )} \over {\sin (\alpha  - \beta )}}\) (Khi các biểu thức có nghĩa)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{
& \tan \alpha + \tan\beta = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }} + {{\sin \beta } \over {\cos \beta }} \cr 
& = {{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha } \over {\cos \alpha \cos \beta }} \cr &= {{\sin (\alpha + \beta )} \over {\cos \alpha \cos \beta }} \cr} \) 

\(\tan \alpha  - \tan \beta  \) \( = \dfrac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }} - \dfrac{{\sin \beta }}{{\cos \beta }} \) \(= \dfrac{{\sin \alpha \cos \beta  - \sin \beta \cos \alpha }}{{\cos \alpha \cos \beta }} \) \(= \dfrac{{\sin \left( {\alpha  - \beta } \right)}}{{\cos \alpha \cos \beta }}\)

Do đó: \({{\tan \alpha  + \tan\beta } \over {\tan \alpha  - \tan\beta }} \) \( = \dfrac{{\sin \left( {\alpha  + \beta } \right)}}{{\cos \alpha \cos \beta }}:\dfrac{{\sin \left( {\alpha  - \beta } \right)}}{{\cos \alpha \cos \beta }} \) \(= \dfrac{{\sin \left( {\alpha  + \beta } \right)}}{{\cos \alpha \cos \beta }}.\dfrac{{\cos \alpha \cos \beta }}{{\sin \left( {\alpha  - \beta } \right)}}\) \(= {{\sin (\alpha  + \beta )} \over {\sin (\alpha  - \beta )}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.