Bài 21 trang 223 SGK Đại số 10 Nâng cao


Tuổi của 60 cán bộ trong một cơ quan được thống kê và trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tuổi của 60 cán bộ trong một cơ quan được thống kê và trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau:

Lớp

Tần số

[20, 30)

13

[30, 40)

26

[40, 50)

15

[50, 60)

6

 

N  = 60

 

LG a

Dấu hiệu và đơn vị điều tra ở đây là gì?

Lời giải chi tiết:

Dấu hiệu: Tuổi của các cán bộ trong một cơ quan.

Đơn vị điều tra: Một cán bộ.

LG b

Lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp

Lời giải chi tiết:

Bảng phân bố tần số - tấn suất ghép lớp

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

Tần suất(%)

[20, 30)

25

13

21,67

[30, 40)

35

26

43,33

[40, 50)

45

15

25

[50, 60)

55

6

10

 

 

N  = 60

100% 

LG c

Tìm số trung bình

Lời giải chi tiết:

Số trung bình:

\(\overline x  \) =(25.13 +35.26 +45.15 +55.6):60 =37,33

LG d

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn (chính xác đến hàng phần trăm).

Lời giải chi tiết:

Phương sai:

s2 =[(25-37,33)2.13 +(35-37,33)2.26 +(45-37,33)2.15 +(55-37,33)2.6]:60 ≈ 81,22

Độ lệch chuẩn là s ≈ 9,01

LG e

Vẽ biểu đồ tần số hình cột

Lời giải chi tiết:

LG f

Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt

Lời giải chi tiết:

Trước hết, ta tính các góc ở tâm tương ứng với tần suất của các lớp (xem bảng sau).

Từ đó, vẽ được biểu đồ tần suất hình quạt

Lớp

Góc ở tâm

[20, 30)

780

[30, 40)

1560

[40, 50)

900

[50, 60)

360

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí