Bài 19 trang 223 SGK Đại số 10 Nâng cao


Điểm thi của 32 học sinh trong kỳ thi tiếng anh (thang điểm 100) như sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Điểm thi của 32 học sinh trong kỳ thi tiếng anh (thang điểm 100) như sau:

LG a

Tính số trung bình (chính xác đến hàng trăm)

Lời giải chi tiết:

Số trung bình:

\(\overline x  = \) (68.2+79+65.3+85+52+81+55+49

+42+66+56+57+72.2+69+60+50+63

+74.2+88+78+95+41+87+61+59+47+90):32=66,66

LG b

Tính số trung vị

Phương pháp giải:

Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần, dãy có chẵn phần tử thì số trung vị bằng trung bình cộng hai giá trị đứng giữa.

Lời giải chi tiết:

Sắp xếp các giá trị tăng dần ta được:

41, 42, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 65, 65, 66, 68, 68, 69, 72, 72, 74, 74, 78, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 95

Số trung vị:\({M_e} = \dfrac{{65 + 66}}{2} = 65,5\)

LG c

Hãy trình bày mẫu số liệu trên dưới dạng bảng phân bố tần số ghép lớp với các nửa khoảng [40, 50); [50, 60); ...; [90, 100)

Lời giải chi tiết:

Bảng phân bố tần số ghép lớp

Lớp

Tần số

[40, 50)

4

[50, 60)

6

[60, 70)

10

[70, 80)

6

[80, 90)

4

[90, 100)

2

 

N = 32

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài