Bài 20 trang 223 SGK Đại số 10 Nâng cao


Một siêu thị thu được các số liệu sau đây về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà mỗi người đã mua ở đây:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một siêu thị thu được các số liệu sau đây về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà mỗi người đã mua ở đây:

Lớp

Tần số

[0, 99]

20

[100, 199]

80

[200, 299]

70

[300, 399]

30

[400, 499]

10

 

N  = 210

LG a

Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?

Lời giải chi tiết:

Dấu hiệu: Số tiền mua hàng.

LG b

Tìm số trung bình, phương sai và đọ lệch chuẩn (chính xác đến hàng phần trăm).

Lời giải chi tiết:

Đơn vị điều tra: Một hành khách mua hàng trong siêu thị

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

[0, 99]

49,5

20

[100, 199]

149,5

80

[200, 299]

249,5

70

[300, 399]

349,5

30

[400, 499]

449,5

10

 

 

N = 210

Ta có:

Số trung bình:

\(\overline x  = \) (49,5.20 +149,5.80 +249,5.70 +349,5.30 +449,5.10):210 =216,17 (nghìn đồng)

Phương sai:

\(s^2=\) [(49,5-216,17)2.20 +(149,5-216,17)2.80 +(249,5-216,17)2.70 +(349,5-216,17)2.30 +(449,5-216,17)2.10]:210 \(≈ 9841,27\)

Độ lệch chuẩn:

\(s ≈ 99, 20\) nghìn đồng

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.