Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?


Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?

Đề bài

Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 128 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Tháng 12-1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung.

- Ý nghĩa:

+ Trước thế giặc mạnh, cần đoàn kết lực lượng toàn dân trong một mặt trận thống nhất, cần sự lãnh đạo của một vị vua chính danh vị. Vì vậy, Nguyễn Huệ đã lên ngôi Hoàng đế, dùng danh nghĩa Hoàng đế để kêu gọi toàn dân cùng tham gia đánh giặc.

+ Việc lên ngôi vua khẳng định Đại Việt là một quốc gia đã có chủ, khẳng định quyền tự chủ, độc lập của dân tộc đối với quân xâm lược.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 94 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí