Quân Thanh xâm lược nước ta


Tóm tắt mục 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. Lê Chiêu Thống thế cùng lực kiệt, sai người sang cầu cứu nhà Thanh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Quân Thanh xâm lược nước ta

a) Hoàn cảnh

- Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh, vua Thanh nhân cơ hội này xâm lược Đại Việt.

- Năm 1788, vua Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta.

- Vào Thăng Long quân Thanh cướp bóc, bóc lột nhân dân tàn bạo, phong cho Lê Chiêu Thống làm An Nam quốc vương.

b) Sự chuẩn bị của quân Tây Sơn

- Lập phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn.

ND chính

Quân Thanh xâm lược nước ta: hoàn cảnh lịch sử và sự chuẩn bị của quân Tây Sơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 63 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí