Theo em, chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?


Theo em, chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Đề bài

Theo em, chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 125 để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

- Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút là một trong những trận thuỷ chiến lớn và lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm.

- Chiến thắng chống quân xâm lược Xiêm đã đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới. Từ đây, phong trào Tây Sơn trở thành phong trào quật khởi của cả dân tộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí