Tiếng Việt 5

Tuần 5. Cánh chim hòa bình

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 53 phiếu

Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ

Lời giải chi tiết

1. Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

a. Số điểm dưới 5

b. Số điểm từ 5 đến 6

c. Số điểm từ 7 đến 8

d. Số điểm từ 9 đến 10

Trả lời:

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em.

Trình bày theo hàng:

-  Số điểm dưới 5 : 0

-  Số điểm từ 5 đến 6 : 1

-  Số điểm từ 7 đến 8:4

-  Số điểm từ 9 đến 10: 3

2. Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ

Trả lời:

Bảng thống kê kết quả học tập (tháng... tổ... )

Số thứ tự

Họ và tên

Số điểm

0-4

5-6

7-8

9-10

1

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

3

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

                    Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu