Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 21 SGK Tiếng Việt 5 tập 2


Giải bài tập Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 21 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 2. Xác định các vế câu trong từng câu ghép.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Nhận xét

1. Tìm câu ghép trong đoạn trích sau:

Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân l-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào... Một lát sau, l-va-nốp đứng dậy nói: "Đồng chí Lê-nin, giờ đã đến lượt tôi. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Đó là quyền của tôi."

Mọi người đều cho là l-va-nốp nói rất đúng. Lê-nin không tiện từ chối, đồng chí cảm ơn l-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc.

Theo HỒ LÃNG

2. Xác định các vế câu trong từng câu ghép.

3. Cách nối các vế câu trong những câu ghép nói trên có gì khác nhau ?

Phương pháp giải:

1. Câu ghép là câu có từ hai cụm chủ - vị trở lên.

2. Con xác định các thành phần chủ vị trong câu.

3. Con quan sát xem giữa các vế có từ gì hay có dùng dấu gì để nối?

Lời giải chi tiết:

1. Có 3 câu ghép trong đoạn trích

Câu 1:... anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào...

Câu 2: Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí.

Câu 3: Lê-nin không tiện từ chối, đồng chí cảm ơn I-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc. 

2.


Câu 1 có 3 vế câu: ...., anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình/ thì cửa phòng lại mở, / một người nữa tiến vào.

Câu 2 có vế câu: Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, / nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí.

Câu 3 có 2 vế câu: Lê-nin không tiện từ chối, / đồng chí cảm ơn I-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc.

3. 

Câu 1: 

- Vế 1 và vế 2 nối với nhau bằng quan hệ từ thì

- Vế 2 và vế 3 nối với nhau trực tiếp (giữa 2 vế có dấu phẩy)

Câu 2: Vế 1 với vế 2 nối với nhau bằng cặp quan hệ từ Tuy .... nhưng

Câu 3: Vế 1 và vế 2 nối với nhau (giữa 2 vế có dấu phẩy)

II. Luyện tập

1. Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Xác định các vế câu và các cặp quan hệ từ trong câu.

Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn được như vậy, phải trau dồi đạo đức cách mạng.

HỒ CHÍ MINH

 

2. Trong hai câu ghép ở cuối đoạn văn dưới đây, tác giả đã lược bớt quan hệ từ. Hãy khôi phục lại những từ bị lược và giải thích vì sao tác giả lược các từ đó.

Thái hậu ngạc nhiên nói :

-   Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ?

Tô Hiến Thành tâu :

-   (...) Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước (...) thần xin cử Trần Trung Tá.

Theo QUỲNH CƯ - ĐỖ ĐỨC HÙNG

 

3. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống :

a)   Tấm chăm chỉ, hiền lành ... Cám thì lười biếng, độc ác.

b)   Ông đã nhiều lần can gián ... vua không nghe.

c)   Mình đến nhà bạn ... bạn đến nhà mình ?

Phương pháp giải:

1)

- Câu ghép là câu có từ hai cụm chủ - vị trở lên.

- Con xác định các thành phần chủ - vị trong câu rồi tìm quan hệ từ nối các vế câu.

2) Con xác định mối quan hệ giữa hai vế câu rồi lựa chọn cặp quan hệ từ phù hợp.

3) Con xác định mối quan hệ giữa hai vế câu rồi lựa chọn cặp quan hệ từ phù hợp.

Lời giải chi tiết:

1) Câu 1 là câu ghép có 2 vế câu

Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu // thì nhất định các cô, các chú thành công.

Cặp quan hệ từ trong câu là: nếu... thì.

 

2) (Nếu) Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước (thì) thần xin cử Trần Trung Tá.

-> Tác giả lượt bớt các từ trên để câu văn gọn, tránh lặp. Tuy lượt bớt nhưng người đọc vẫn hiểu được.

3) 

a)  Tấm luôn chăm chỉ, hiền lành còn Cám thì lười biếng, độc ác.

b)  Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe

c)  Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà mình?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 1088 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí