Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 SGK Tiếng Việt 5 tập 1


Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 4. Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu:

     A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Các quan hệ từ trong đoạn trích và tác dụng:

     A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

của: nối cái cày với người Hmông.

bằng: nối bắp cày với gỗ tốt màu đen.

như: nối vòng với hình cánh cung.

như: nối hùng dũng với một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Câu 2

Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì?

a) Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu

b) Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

Theo ĐOÀN GIỎI

c)

Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm.

NGUYỄN ĐỨC MẬU

Phương pháp giải:

Em nhớ lại kiến thức về quan hệ từ, kết hợp đọc kĩ các câu trên và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Nhưng : biểu thị quan hệ tương phản.

b) Mà : biểu thị quan hệ tương phản.

c) Nếu...thì : biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết - kết quả.

Câu 3

Tìm quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:

a) Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm ... cao.

b) Một vầng trăng tròn, to ... đỏ hồng hiện lên ... chân trời, sau rặng tre đen ... một ngôi làng xa.

Theo THẠCH LAM

c) Trăng quầng ... hạn, trăng tán ... mưa.

TỤC NGỮ

d) Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng ... thương yêu tôi hết mực, ... sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

Theo NGUYỄN KHẢI

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu và điền quan hệ từ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) và

b) và, ở, của

c) thì, thì

d) và, nhưng

Câu 4

Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Cây cổ thụ ấy to thế  cũng bị gãy đổ.

- Bạn Lan lười học thì thế nào cũng bị điểm kém.

- Cô giáo dạy bảo chúng em bằng tất cả tấm lòng của mình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 1071 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí