Tiếng Việt 5

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5

Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì II trang 163 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Bình chọn:
4 trên 44 phiếu

Giải bài tập Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì II trang 163 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Lời giải chi tiết

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.

a)   Năm học 2000 - 2001

-  Số trường :13859

-  Số học sinh: 9 741 100

-   Số giáo viên: 355 900

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15,2%

b)   Năm học 2001 - 2002

-  Số trường: 13 903

-  Số học sinh: 9 315 300

-   Số giáo viên: 359 900

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15,8%

c)   Năm học 2002

-  Số trường: 14 163

-  Số học sinh: 8 815 700

-  Số giáo viên: 363 100

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 16,7%

d)   Năm học 2003 - 2004

-   Số trường: 14 346

-  Số học sinh: 8 346 000

-   Số giáo viên: 366 200

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 17,7%

e)   Năm học 2004 - 2005

-   Số trường: 14 518

-   Số học sinh: 7 744 800

-   Số giáo viên: 362 400

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 19,1%

Gợi ý:

- Con lập bảng thống kê với các cột như sau: năm học, số trường, số học sinh, số giáo viên, tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số.

- Đối chiếu các số liệu rồi điền đầy đủ các thông tin vào bảng.

Trả lời:

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC VIỆT NAM

(Từ NĂM HỌC 2000 - 2001 ĐẾN 2004 - 2005)

1) Năm học

2) Số trường

3) Số học sinh

4) Số giáo viên

5) Tỉ lệ HS dân tộc thiểu số

2000 - 2001

13 859

9 741 100

355 900

15,2%

2001 - 2002

13 903

9 315 300

359 900

15,8%

2002 - 2003

14 163

8 815 700

363 100

16,7%

2003 - 2004

14 346

8 346 000

366 200

17,7%

2004 - 2005

14 518

7 744 800

362 400

19,1%

3. Qua bảng thống kê trên, em rút ra những nhận xét gì ? Chọn ý trả lời đúng:

a)   Số trường hằng năm tăng hay giảm ?

- Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

b)   Số học sinh hằng năm tăng hay giảm ?

- Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

c)   Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm ?

- Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

d)   Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm ?

 - Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

Gợi ý:

Con quan sát bảng đã lập ở bài trước rồi hoàn thành bài tập này.

Trả lời:

Chọn ý trả lời đúng

a)   Tăng

b)   Giảm

c)   Lúc tăng lúc giảm

d)   Tăng

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan:

Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 164 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 164 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 164 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Xem chi tiết
Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 165 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 165 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 165 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Xem chi tiết
Tiết 6 -  Ôn tập cuối học kì II trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì II trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì II trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Xem chi tiết
Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Giải bài tập Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu

Xem chi tiết
Soạn bài Nghìn năm văn hiến trang 15 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 Soạn bài Nghìn năm văn hiến trang 15 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Nghìn năm văn hiến trang 15 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Đến thăm Văn Miếu, du khách nước ngoài ngạc nhiêu vì điều gì?

Xem chi tiết
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc trang 18 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc trang 18 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc trang 18 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Tìm trong bài Thư gửi các học sinh hoặc Việt Nam thân yêu những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc.

Xem chi tiết
Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 38 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 38 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 38 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 4. Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa

Xem chi tiết
Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai trang 40 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai trang 40 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Giải câu 1, 2 Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai trang 40 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài: Kể lại câu chuyện "Tiếng Vĩ cầm ở Mỹ Lai".

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu