Tiếng Việt 5

Tuần 21. Người công dân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân trang 28 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 719 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân trang 28 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 3. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

Lời giải chi tiết

1. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:

nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự

Trả lời:

nghĩa vụ                    công dân              

quyền                        công dân

ý thức                        công dân

bổn phận                   công dân 

trách nhiệm                công dân

công dân                    gương mẫu

công dân                    danh dự

danh dự                      công dân

2. Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B :

A

B

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

Nghĩa vụ công dân

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

Quyền công dân

Điều mà pháp luật hay đạo đức bắtt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.

Ý thức công dân

Trả lời:

Nghĩa

Cụm từ

   Ý thức công dân

Quyền công dân

Nghĩa vụ công dân

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

 

 

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quvền lợi của người dân đối với đất nước.

 

 

Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác

 

 

3. Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

Trả lời:

Đoạn văn tham khảo

      Dân tộc Vỉệt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn. Nhờ tinh thần yêu nước ấy, chúng ta đã giành được độc lập tự do, giành được chủ quyền của lãnh thổ mà tổ tiên ta từ ngàn đời gầy dựng. Để xứng đáng là con cháu của các Vua Hùng, mỗi người dân phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc phòng, ra sức xây dựng quê hương mỗi ngày một giàu đẹp hơn. Ngày nay, thế hệ trẻ chúng em ra sức thực hiện lời dạy của Bác, ra sức học tập để sau này trở thành những người có ích cho Tổ quốc.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu