Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây trang 154 SGK Tiếng Việt 5 tập 1


Giải câu 1, 2, 3 Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây trang 154 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. b. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây (hai khổ thơ đầu)

Chiều đi học về

Chúng em qua ngôi nhà xây dở

Giàn giáo tựa cái lồng che chở

Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây

Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay:

Tạm biệt!

 

Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc

Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng

Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong

Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.

Lời giải chi tiết:

Em làm theo yêu cầu bài tập.

Câu 2

a) Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây:

rẻ

rây

dẻ

dây

giẻ

giây

M: rây bột/nhảy dây/giây phút

b) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

vàng

vào

vỗ

dàng

dào

dỗ

M: sóng vỗ/dỗ dành

c) Tìm những từ ngữ:

- Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im.

chiêm

liêm

chim

lim

M: thanh liêm/gỗ lim

- Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip.

diếp

kiếp

díp

kíp

M: rau diếp/buồn ngủ díp mắt

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a)

  giá rẻ, đắt rẻ, bổ rẻ, rẻ quạt, rẻ sườn,...

  rây bột, mưa rây,...

  hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ,...

  nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi,...

  giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân,...

  giây bẩn, giây mực, kim giây,...

b) Những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu hay d:

vàng anh, vàng bạc, vàng hoe...

vào nhà, ra vào, đi vào

vỗ về, vỗ tay

dịu dàng, dễ dàng

dồi dào

dỗ dành, dụ dỗ

c)

- Từ chức các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im:

chiêm bao/chim chóc, liêm sỉ/gỗ lim, tiềm năng/tìm kiếm, kiềm chế/cái kìm, chuyện phiếm/phím đàn, tiêm phòng/trái tim...

- Từ chức các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip:

rau diếp/díp mắt, diệp lục/dịp may, số kiếp/cần kíp,...

Câu 3

Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng:

(1) chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.

(2) chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

Thầy quên mặt nhà con    (1)    hay sao?

    Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

- Cậu hãy  (2)  ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu  (1)  lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

    Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần,  (1)  rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh.  (2)  xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

    Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

- Anh  (2)   hình chị nào treo đó?

    Anh tả trả lời:

- Chết thật, thầy quên mặt nhà con  (1)  hay sao?

    Ông bố vợ nói tiếp:

- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì  (2)  vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

Phương pháp giải:

Em chú ý phần gợi ý sau để hoàn thành bài tập.

(1) chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.

(2) chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

Lời giải chi tiết:

Thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao?

    Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

- Cậu hãy (2) vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1) rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

    Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1) rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2) Vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

    Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

- Anh (2) vẽ hình chị nào treo đó?

    Anh tả trả lời:

- Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao?

    Ông bố vợ nói tiếp:

- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì (2) dị vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 190 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí