Tiếng Việt 5

Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kế trang 23 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 86 phiếu

Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kế trang 23 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

1. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi

a. Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

- Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919

- Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.

- Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay

b. Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào?

c. Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì?

Trả lời:

a) Nhắc lại các số liệu thông kê trong bài:

- Từ 1075 đến 1919 số khoa thi ở nước ta: 185, số tiến sĩ 2.896

- Số khoa thi, số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại.

Triều đại

Số khoa thi

Số tiến sĩ

Số trạng nguyên

6

11

0

Trần

14

51

9

Hồ

2

12

0

Lẻ

104

1780

27

Mạc

21

484

10

Nguyễn

38

558

0

 

- Số bia và số tiến sĩ (số khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779) có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay: số bia - 82, số tiến sĩ có tên khắc trên bia - 130

b. Các số liệu thông kê được trình bày dưới hai hình thức:

- Số liệu (số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến 1919, số bia và số tiến sĩ có tên có khắc trên bia còn lại đến ngày nay):

Trình bày bảng số liệu (so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên giữa các triều đại).

c. Tác dụng của các số liệu thông kê:

-  Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh

-  Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời

 2. Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:

Tổ

Số học sinh

Học sinh nữ

Học sinh nam

Học sinh giỏi, tiên tiến

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số học sinh trong lớp

 

 

 

 

Trả lời:

Bảng thống kê số học sinh trong lớp

Tổ

Số học sinh

Nữ

Nam

Khá giỏi

Tổ 1

8

4

4

5

Tổ 2

9

5

4

7

Tổ 3

8

3

5

5

Tổ 4

8

5

3

6

 ...

...

 ...  ...

...

Tổng số học sinh trong lớp

33

17

16

23

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu