Giải bài 37.6 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bạn Vinh nói rằng « Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của nó, nếu khối lượng của vật không đổi thì trọng lượng của vật không đổi ». Điều này có đúng không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lý thuyết về trọng lượng trong SGK.

Lời giải chi tiết

Phát biểu của bạn Vinh chỉ đúng khi ta cùng xét một vật ở cùng một vị trí. Nếu đưa vật lên cao thì trọng lượng của vật sẽ giảm đi một chút ít, trong khi đó khối lượng của vật không thay đổi theo vị trí đặt vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu