Giải bài 37.4 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trọng lượng của một vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

B. Trọng lượng của một vật có đơn vị là kg.

C. Trọng lượng của một vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích của vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trọng lượng của vật là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. Trọng lượng có đơn vị là Newton, kí hiệu là N.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu