Giải bài 37.5 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết

A. trọng lượng của vật đó.

B. thể tích của vật đó.

C. khối lượng của vật đó.

D. so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật khác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ với bản thân

Lời giải chi tiết

Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết khối lượng của vật đó.

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu