Giải bài 37.3 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi.

B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên người đó.

C. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó.

D. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích

Lời giải chi tiết

Khối lượng của một vật phụ thuộc vào lực hấp dẫn của nó đối với các vật khác.

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu