Bài 35 trang 55 Vở bài tập toán 7 tập 2


Đề bài

Kiểm tra xem:

a) \(x = \dfrac{1}{10}\) có phải là nghiệm của đa thức \(P(x) = 5x + \dfrac{1}{2}\) không ?

b) Mỗi số \(x = 1; x = 3\) có phải là một nghiệm của đa thức \(Q\left( x \right) = {x^2} - 4x + 3\) không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của \(x\) vào đa thức \(P(x)\), nếu tại \(x = a\) đa thức \(P(x)\) có giá trị bằng \(0\) thì ta nói \(a\) là một nghiệm của đa thức \(P(x)\).

Lời giải chi tiết

a) \(x = \dfrac{1}{10}\) không là nghiệm của đa thức \(P(x) = 5x + \dfrac{1}{2}\) vì

\(P\left( {\dfrac{1}{{10}}} \right) = 5.\dfrac{1}{{10}} + \dfrac{1}{2} = 1 \ne 0\);

b) Cả hai đều là nghiệm của đa thức. Vì ta có :

\(Q\left( 1 \right) = {1^2} - 4.1 + 3 = 0\)

\(Q\left( 3 \right) = {3^2} - 4.3 + 3  = 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.