Bài 34 trang 31 Vở bài tập toán 8 tập 1


Đề bài

Làm tính chia:

a) \(5{x^2}{y^4}:10{x^2}y\);                    

b) \(\dfrac{3}{4}{x^3}{y^3}:\left( { \dfrac{-1}{2}{x^2}{y^2}} \right)\);                  

c) \({( - xy)^{10}}:{( - xy)^5}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc chia đơn thức cho đơn thức:

Muốn chia đơn thức \(A\) cho đơn thức \(B\) (trường hợp \(A\) chia hết cho \(B\)) ta làm như sau:

- Chia hệ số của đơn thức \(A\) cho hệ số của đơn thức \(B.\)

- Chia lũy thừa của từng biến trong \(A\) cho lũy thừa của cùng biến đó trong \(B.\)

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết

Kết quả:

a) \(\dfrac{1}{2}{y^3}\)       b)  \(\dfrac{-3}{2}xy\)          c) \(- {x^5}{y^5}\).

Chú ý:

a) \(5{x^2}{y^4}:10{x^2}y = \dfrac{5}{{10}}{x^{2 - 2}}.{y^{4 - 1}}= \dfrac{1}{2}{y^3}\)

b)  \(\dfrac{3}{4}{x^3}{y^3}:\left( {  \dfrac{-1}{2}{x^2}{y^2}} \right) \)

\(= \dfrac{3}{4}:\left( {  \dfrac{-1}{2}} \right).{x^{3 - 2}}.{y^{3 - 2}} =   \dfrac{-3}{2}xy\)

c) \({( - xy)^{10}}:{( - xy)^5}= {( - xy)^{10 - 5}}\)\( = {( - xy)^5} =  - {x^5}{y^5}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.