Bài 26.10 Trang 36 SBT hóa học 8


Đề bài

Cho 28,4 g điphotpho pentaoxit P2O5 vào cốc chứa 90 g H2O để tạo thành axit photphoric H3PO4. Khối lượng axit H3PO4 tạo thành là

A. 19,6 g.            B. 58,8 g.

c. 39,2 g.               D. 40 g.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa P2O5 với nước.

- Theo phương trình và từ \({n_{{P_2}{O_5}}},{n_{{H_2}O}}\) đề bài cho, xác định chất nào tác dụng hết, chất nào còn dư.

- Tính khối lượng H3PO4 theo chất tác dụng hết.

Lời giải chi tiết

\({n_{{P_2}{O_5}}} = \dfrac{{28,4}}{{142}} = 0,2(mol)\;;\,\,\,{n_{{H_2}O}} = \dfrac{{90}}{{18}} = 5(mol)\).

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\\Pt(mol)\;\,\,\,\,\,1\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;3\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,\,\,2\\Đb(mol)\,\,0,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5\end{array}\)

\(Nx:\dfrac{{0,2}}{1} < \dfrac{5}{3}\)

=> Nước dư, P2O5 hết

\({n_{{H_3}P{O_4}}} = 2\,\,{n_{P{}_2{O_5}}} = 0,4\,\,(mol)\;\)

\({m_{{H_3}P{O_4}}} = 0,4. 98= 39,2\,\,(gam) \)

=> Chọn C.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.