Bài 25.6 Trang 35 SBT hóa học 8


Đề bài

a) Biết tỉ lệ khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi trong nhôm oxit bằng 4,5 : 4. Công thức hoá học của nhôm oxit là

A. AlO.           B. AlO2.        

C. Al2O3.        D. Al3O4.

b) Oxit của một nguyên tố có hoá trị II chứa 20% oxi (về khối lượng). Công thức hoá học của oxit đó là

A. CuO.          B. FeO.         

C. CaO.          D. ZnO.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Gọi công thức của oxit là AlxOy.

Tỉ số khối lượng : \(\dfrac{{{m_{Al}}}}{{{m_O}}} = \dfrac{{27x}}{{16y}} = \dfrac{{4,5}}{4}\)=> Tỉ lệ nguyên tối giản x : y => Công thức cần tìm.

b) C1: 

16 đvC bằng 20% khối lượng phân tử của oxit.

x đvC là nguyên tử khối của nguyên tố đó, x bằng 80% khối lượng của phân tử oxit. =>x => Kim loại.

C2:  Gọi công thức hoá học  cần tìm là MO

Có tỉ lệ : \(\dfrac{{100}}{{M + 16}} = \dfrac{{20}}{{16}} \to M = 64\)=> M =>Kim loại

Lời giải chi tiết

a) Cách xác định : Gọi công thức của oxit là AlxOy.

Tỉ số khối lượng : \(\dfrac{{{m_{Al}}}}{{{m_O}}} = \dfrac{{27x}}{{16y}} = \dfrac{{4,5}}{4}\)

Rút ra tỉ lệ :

\(\dfrac{x}{y} = \dfrac{{4,5 \times 16}}{{27 \times 4}} = \dfrac{2}{3} \to \left\{ \begin{array}{l}x = 2\\y = 3\end{array} \right.\)

Công thức phân tử của nhôm oxit là \(A{l_2}{O_3}\)

=> Chọn C.

b) Cách 1 : Vì nguyên tố có hoá trị II và oxi cũng hoá trị II nên công thức hoá học của oxit gồm 1 nguyên tử của nguyên tố đó và 1 nguyên tử oxi. Oxi có nguyên tử khối là 16 đvC.

Ta lập luận như sau :

16 đvC bằng 20% khối lượng phân tử của oxit.

x đvC là nguyên tử khối của nguyên tố đó, x bằng 80% khối lượng của phân tử oxit.

\(x = \dfrac{{16 \times 80}}{{20}} = 64\) (đvC) (Cu)

Vậy công thức phân tử của oxit đó là CuO.

Cách 2 : Gọi công thức hoá học của oxit cần tìm là MO

Ta có trong 100 g MO có 20 g oxi

Vậy M + 16 g MO có 16 g oxi

Có tỉ lệ : \(\dfrac{{100}}{{M + 16}} = \dfrac{{20}}{{16}} \to M = 64\)

M là kim loại Cu. Vậy công thức phân tử của oxit đó là CuO.

=> Chọn A.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
 • Bài 25.7 Trang 35 SBT hóa học 8

  Giải bài 25.7 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

 • Bài 25.5 Trang 35 SBT hóa học 8

  Giải bài 25.5 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Phải trộn hỗn hợp C2H2 và O2 với tỉ lệ nào về thể tích thì phản ứng cháy sẽ tạo ra nhiệt độ cao nhất ?...

 • Bài 25.4 Trang 35 SBT hóa học 8

  Giải bài 25.4 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Cho các oxit: CO2, SO2, P2O5, Al2O3, Fe3O4...

 • Bài 25.3 Trang 35 SBT hóa học 8

  Giải bài 25.3 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. a) Củi, than cháy được trong không khí. Nhà em có củi, than xếp trong hộc bếp, xung quanh ...

 • Bài 25.2 Trang 35 SBT hóa học 8

  Giải bài 25.2 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp:...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.