Bài 21.7 trang 51 SBT Vật Lí 11


Giải bài 21.7 trang 51 SBT Vật Lí 11. Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5

Đề bài

Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5 cm một cảm ứng từ có độ lớn 2,8.10-4 T. Xác định :

a) Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng.

b) Độ lớn của cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm cách nó 10 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính cảm ứng từ gây ra bởi dây dẫn thẳng dài: \(B=2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức tính cảm ứng từ gây ra bởi dây dẫn thẳng dài:  \(B = 2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

a) Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra cảm ứng từ có độ lớn B1 = 2,8.10-4 T tại điểm M cách nó một khoảng r1 = 4,5cm:

\(I = \dfrac{B_1.r_1}{2.10^{ - 7}} = \dfrac{2,8.10^{ - 4}.4,5.10^{ - 2}}{2.10^{ - 7}} = 63A\)

b) Cảm ứng từ do dòng điện có cường độ I = 63 A chạy qua dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại điểm N cách nó một khoảng r2 = 10 cm :

\( B_2  = 2.10^{ - 7}{\dfrac{I}{r_2}} = 2.10^{ - 7}.{\dfrac{63}{10.10^{ - 2}}} = 1,26.10^{ - 4}T\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài