Bài 19-20: Từ trường - Lực từ - Cảm ứng từ

Bình chọn:
4.7 trên 61 phiếu
Bài 19-20.1, 19-20.2 trang 47 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.1, 19-20.2 trang 47 sách bài tập Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 19-20.3, 19-20.4, 19-20.5, 19-20.6 trang 48 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.3, 19-20.4, 19-20.5, 19-20.6 trang 48 sách bài tập Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về lực từ là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 19-20.7 trang 49 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.7 trang 49 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 128 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đểu có cảm ứng từ 0,83 T.

Xem lời giải

Bài 19-20.8 trang 49 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.8 trang 49 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trựờng đều.

Xem lời giải

Bài 19-20.9 trang 49 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.9 trang 49 sách bài tập Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đéu có cảm ứng từ 0,35 T. Khi dòng điện cường độ

Xem lời giải

Bài 19-20.10 trang 49 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.10 trang 49 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện I1 và I2 chạy trong hai dây dẫn thẳng, đồng phẳng và trực giao nhau. Xác định

Xem lời giải

Bài 19-20.11 trang 49 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.11 trang 49 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, kích thước 30 cm x 20 cm, được đặt trong một từ trường đều có

Xem lời giải

Bài 19-20.12* trang 49,50 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.12* trang 49,50 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại MN dài l = 4,0 cm và khối lượng m = 4,0 g được treo thẳng ngang bằng hai dây kim loại cứng song song cùng độ dài AM và CN trong từ trường đều.

Xem lời giải