Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu
Bài 14.1 trang 34 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.1 trang 34 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về bản chất dòng điện trong chất điện phân là đúng ?

Xem lời giải

Bài 14.2 trang 34,35 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.2 trang 34,35 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng ?

Xem lời giải

Bài 14.3 trang 35 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.3 trang 35 SBT Vật Lí 11. Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken.

Xem lời giải

Bài 14.4 trang 35 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.4 trang 35 SBT Vật Lí 11. Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuS04) có anôt bằng đồng.

Xem lời giải

Bài 14.5 trang 35 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.5 trang 35 SBT Vật Lí 11. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN03) có anôt bằng bạc và điện trở là 2,5 Ω.

Xem lời giải

Bài 14.6 trang 35 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.6 trang 35 SBT Vật Lí 11. Mắc nối tiếp một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuS04)

Xem lời giải

Bài 14.7 trang 35 BT Vật Lí 11

Giải bài 14.7 trang 35 SBT Vật Lí 11. Một vật kim loại diện tích 120 cm2 được mạ niken. Dòng điện chạy qua bình điện phân

Xem lời giải

Bài 14.8 trang 36 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.8 trang 36 SBT Vật Lí 11. Một ampe kế được mắc nối tiếp với bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN03) và

Xem lời giải

Bài 14.9 trang 36 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.9 trang 36 SBT Vật Lí 11. Khi điện phân dung dịch nhôm ôxit Al2O3 nóng chảy, người ta cho dòng điện cường độ 20 kA

Xem lời giải

Bài 14.10* trang 36 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.10* trang 36 SBT Vật Lí 11. Xác định khối lượng đồng bám vào catôt của bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuSO4)

Xem lời giải

Bài 14.11 trang 36 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.11 trang 36 SBT Vật Lí 11. Xác định điện tích nguyên tố e bằng cách dựa vào định luật II Fa-ra-đây

Xem lời giải

Bài 14.12* trang 36 SBT Vật Lí 11

Giải bài 14.12* trang 36 SBT Vật Lí 11. Khi điện phân dung dịch muối ăn NaCl trong binh điện phân có

Xem lời giải