Bài 14.8 trang 36 SBT Vật Lí 11


Giải bài 14.8 trang 36 SBT Vật Lí 11. Một ampe kế được mắc nối tiếp với bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN03) và

Đề bài

Một ampe kế được mắc nối tiếp với bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN03) và số chi của nó là 0,90 A. Số chỉ này có đúng không, nếu dòng điện chạy qua bình điện phân trong khoảng thời gian 5,0 phút đã giải phóng 316 mg bạc tới bám vào catôt của bình này. Đương lượng điện hoá của bạc (Ag) là 1,118 mg/C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức định luật Fa-ra-đây về điện phân, khối lượng bạc tới bám vào catôt: \(m = kIt\)

Lời giải chi tiết

Theo định luật I của Fa-ra-đây về điện phân, khối lượng bạc tới bám vào catôt tính bằng :

\(m = kIt\)

Từ đó suy ra dòng điện chạy qua bình điện phân phải có cường độ :

\(\begin{gathered}I = \dfrac{m}{{kt}} = \dfrac{{{{316.10}^{ - 3}}}}{{1,{{118.10}^{ - 3}}.5.60}} \hfill \\= 0,942A \hfill \\ \end{gathered} \)

 là chưa đúng và kết quả đo của ampe kế có sai số tỉ đối bằng : 

\(\dfrac{\Delta I}{I} = \dfrac{\left| {I - I'} \right|}{I} \\= \dfrac{0,942 - 0,900}{0,942} \approx 4,5\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí