Bài 24: Suất điện động cảm ứng

Bình chọn:
4.2 trên 38 phiếu
Bài 24.1, 24.2 trang 60 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.1, 24.2 trang 60 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 24.3 trang 60 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.3 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại dài 10 cm chuyển động với vận tốc 15 m/s theo phương vuông góc

Xem lời giải

Bài 24.4 trang 60 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.4 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một cuộn dây dẫn dẹt có đường kính 10 cm gồm 500 vòng dây được đặt trong từ trường.

Xem lời giải

Bài 24.5 trang 60 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.5 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại nằm ngang dài 100 cm, quay quanh một trục thẳng đứng đi qua một

Xem lời giải

Bài 24.6 trang 60 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.6 trang 60 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, đặt ở vị trí tại đó mặt phẳng khung dây song song với

Xem lời giải

Bài 24.7 trang 61 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.7 trang 61 SBT Vật Lí 11. Hai thanh đồng song song T1 và T2 nằm trong mặt phẳng ngang, có hai đầu P và Q nối với nhau bằng một dây dẫn,

Xem lời giải

Bài 24.8 trang 61 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.8 trang 61 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 100 cm2. Ống dây có điện trở 16Ω,

Xem lời giải

Bài 24.9 trang 61 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.9 trang 61 SBT Vật Lí 11. Một cuộn dây dẫn dẹt gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 20 cm, mỗi mét dài của dây dẫn có điện trở 0,50 Ω.

Xem lời giải

Bài 24.10* trang 61 SBT Vật Lí 11

Giải bài 24.10* trang 61 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 10 cm, được

Xem lời giải