Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Bình chọn:
4.3 trên 71 phiếu
Bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 SBT Vật Lí 11. Chỉ ra ý đúng. Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.4 trang 51 SBT Vật Lí 11. Dòng điện cường độ 12 A chạy qua một dây dẫn thẳng dài gây ra tại điểm M trong không

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.5 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một dòng điện chạy trong một vòng dây dẫn bán kính 5,8 cm gây

Xem lời giải

Bài 21.6 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.6 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài 31,4 cm (không lõi sắt) gồm 1200 vòng có dòng điện cường độ 2,5 A

Xem lời giải

Bài 21.7 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.7 trang 51 SBT Vật Lí 11. Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5

Xem lời giải

Bài 21.8 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.8 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một dây dẫn thẳng dài 1,4 m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25 T. Khi dòng điện cường độ

Xem lời giải

Bài 21.9 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.9 trang 51 sách bài tập Vật Lí 11. Cho dòng điện cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1,0 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khíả Khi đó cảm ứng từ

Xem lời giải

Bài 21.10 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.10 trang 51 SBT Vật Lí 11. Xác định số vòng dây có trên mỗi centimét dọc theo chiều dài của ống dây dẫn hình

Xem lời giải

Bài 21.11 trang 52 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.11 trang 52 SBT Vật Lí 11. Hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua được đặt song song và cách nhau 12 cm trong không khí.

Xem lời giải

Bài 21.12 trang 52 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.12 trang 52 SBT Vật Lí 11. Hai dây dãn thẳng dài, đặt song song cách nhau 10 cm trong không khí. Dòng điện chạy qua hai

Xem lời giải