Bài 21.5 trang 51 SBT Vật Lí 11


Giải bài 21.5 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một dòng điện chạy trong một vòng dây dẫn bán kính 5,8 cm gây

Đề bài

Một dòng điện chạy trong một vòng dây dẫn bán kính 5,8 cm gây ra tại tâm của vòng dây một từ trường có cảm ứng từ là 1,3.10-4 T. Xác định cường độ dòng điện chạy trong vòng dây dẫn này.

A. 1,2 A. 

B. 20 A. 

C. 12 A.  

D. 2,5 A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính cảm ứng từ:  \(B= 2\pi.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức: \( B = 2\pi.10^{-7} \dfrac{ I}{r}\)

Ta tìm được cường độ dòng điện chạy trong vòng dây dẫn:

\(I = \dfrac{Br}{2\pi .10^{ - 7}} = \dfrac{1,3.10^{ - 4}.5,8.10^{ - 2}}{2.3,14.10^{ - 7}} = 12A\)

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài