Bài 21.4 trang 51 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Dòng điện cường độ 12 A chạy qua một dây dẫn thẳng dài gây ra tại điểm trong không khí một từ trường có cảm ứng từ là 1,6.10-5 T. Xác định khoảng cách từ điểm M đến dây dẫn thẳng.

A. 15 cm.                        

B. 1,5 cm.          

C. 150 cm.                      

D. 0,15 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính cảm ứng từ: \( B= 2.10^{-7} \dfrac{I}{r}\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức \(B = 2.10^{-7} \dfrac{I}{r}\)

Ta suy ra khoảng cách từ điểm M đến dây dẫn thẳng có dòng điện cường độ I = 12A:

\(r = 2.10^{ - 7}.\dfrac{I}{B} = 2.10^{ - 7}.{\dfrac{12}{1,6.10^{ - 5}}} = 15cm\)

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 21.5 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.5 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một dòng điện chạy trong một vòng dây dẫn bán kính 5,8 cm gây

 • Bài 21.6 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.6 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài 31,4 cm (không lõi sắt) gồm 1200 vòng có dòng điện cường độ 2,5 A

 • Bài 21.7 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.7 trang 51 SBT Vật Lí 11. Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5

 • Bài 21.8 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.8 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một dây dẫn thẳng dài 1,4 m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25 T. Khi dòng điện cường độ

 • Bài 21.9 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.9 trang 51 sách bài tập Vật Lí 11. Cho dòng điện cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1,0 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khíả Khi đó cảm ứng từ

 • Bài 21.10 trang 51 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.10 trang 51 SBT Vật Lí 11. Xác định số vòng dây có trên mỗi centimét dọc theo chiều dài của ống dây dẫn hình

 • Bài 21.11 trang 52 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.11 trang 52 SBT Vật Lí 11. Hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua được đặt song song và cách nhau 12 cm trong không khí.

 • Bài 21.12 trang 52 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.12 trang 52 SBT Vật Lí 11. Hai dây dãn thẳng dài, đặt song song cách nhau 10 cm trong không khí. Dòng điện chạy qua hai

 • Bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 SBT Vật Lí 11. Chỉ ra ý đúng. Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.