CHƯƠNG VI - KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 26.1 trang 69 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.1 trang 69 SBT Vật Lí 11. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước chiết suất 4/3 dưới góc tới 45 độ. Góc khúc xạ sẽ vào khoảng

Xem lời giải

Bài 26.2, 26.3 trang 69 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.2, 26.3 trang 69 SBT Vật Lí 11. Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng xuất phát từ một tia đầu tiên như Hình 26.l. Chọn câu khẳng định đúng:

Xem lời giải

Bài 26.4; 26.5, 26.6, 26.7 trang 70 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.4; 26.5, 26.6, 26.7 trang 70 SBT Vật Lí 11. Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau, mặt khác góc tới là 30°

Xem lời giải

Bài 26.8 trang 70 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.8 trang 70 SBT Vật Lí 11. Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới i = 60° ;

Xem lời giải

Bài 26.9 trang 70 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.9 trang 70 SBT Vật Lí 11. Một cái máng nước sâu 30 cm, rộng 40 cm có hai thành bên thẳng đứng. Đúng lúc máng cạn nước

Xem lời giải

Bài 26.10 trang 71 SBT Vật Lí 11

Giải bài 26.10 trang 71 SBT Vật Lí 11. Một dải sáng đơn sắc song song chiếu tới mặt chất lỏng với góc tới i.

Xem lời giải

Bài 27.1 trang 71 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.1 trang 71 SBT Vật Lí 11. Chiếu một tia sáng từ nước đến mặt phân cách giữa nước (chiết suất 4/3 và không khí dưới góc tới 50^0

Xem lời giải

Bài 27.2, 27.3, 27.4 trang 71,72 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.2, 27.3, 27.4 trang 71,72 SBT Vật Lí 11. Theo định nghĩa về phản xạ toàn phần, Trong ba trường hợp truyền ánh sáng sau đây (Hình 27.1), trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần ?

Xem lời giải

Bài 27.5, 27.6 trang 72 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.5, 27.6 trang 72 SBT Vật Lí 11. Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo đường truyền như Hình 27.3. Chỉ ra câu sai

Xem lời giải

Bài 27.7 trang 73 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.7 trang 73 SBT Vật Lí 11. Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (ì) vào (2) thì góc khúc xạ là 30°,

Xem lời giải

Bài 27.8 trang 73 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.8 trang 73 SBT Vật Lí 11. Một khối bán trụ có chiết suất n = 1,41.Trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc,

Xem lời giải

Bài 27.9 trang 73 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.9 trang 73 SBT Vật Lí 11. Một khối thuỷ tinh có tiết diện thẳng như Hình 27.5, đặt trong không khí (ABCD là hình vuông ;

Xem lời giải

Bài VI.1 trang 74 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.1 trang 74 SBT Vật Lí 11. Đặt một khối thủy tinh trong suốt , hình lập phương, chiết suất 1,5 lên trên một tờ giấy có dòng chữ màu đỏ. Nhìn qua thành bên của khối thủy tinh,

Xem lời giải

Bài VI.2, VI.3, VI.4 trang 74, 75 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.2, VI.3, VI.4 trang 74, 75 SBT Vật Lí 11. Một tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 27.10 trang 74 SBT Vật Lí 11

Giải bài 27.10 trang 74 SBT Vật Lí 11. Một sợi quang hình trụ với lõi có chiết suất n1 = 1,5 và phần bọc ngoài có chiết suất n2 = 1,41.

Xem lời giải

Bài VI.5, VI.6 trang 75 SBT Vật Lí 11

Giải bài Vi.5, VI.6 trang 75 SBT Vật Lí 11. Nếu muốn có phản xạ toàn phần thì (các) điều kiện là:

Xem lời giải

Bài VI.7 trang 76 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.7 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một thợ lặn ở dưới nước nhìn thấy Mặt Trời ở độ cao 60° so với đường chân trời.

Xem lời giải

Bài VI.8 trang 76 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.8 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một cái gậy dài 2m cắm thẳng đứng ở đáy hồ. Gậy nhô lên khỏi mật nước 0,5 m.

Xem lời giải

Bài VI.9 trang 76 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.9 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một khối nhựa trong suốt hình lập phương, chiết suất n (Hình VI.3).

Xem lời giải

Bài VI.10 trang 76 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.10 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một khối trong suốt có tiết diện thẳng như Hình VI.4, đặt trong không khí (ABCD là hình vuông

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất