Bài tập cuối chương IV - Từ trường

Bình chọn:
4.6 trên 57 phiếu
Bài IV.1 trang 54 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.1 trang 54 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 100 cm có dòng điện cường độ 20 A chạy qua và được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều.

Xem lời giải

Bài IV.2 trang 54 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.2 trang 54 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1,8 m được đặt trong một từ trường đều ccó cảm ứng từ 0,80 T. Khi có dòng điện cường độ 4,0 A chạy qua đoạn

Xem lời giải

Bài IV.3 trang 54 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.3 trang 54 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn dài 0,80 m đặt nghiêng một góc 600 so với hướng củ các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,50 T.

Xem lời giải

Bài IV.4 trang 55 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.4 trang 55 SBT Vật Lí 11. Khi cho dòng điện cường độ 10 A chạy qua một vòng dây dẫn đặt trong không khí, thì cảm ứng từ tại

Xem lời giải

Bài IV.5 trang 55 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.5 trang 55 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài 85 cm (không lõi sắt) gồm 750 vòng dây, trong đó có dòng điện cường độ 5,6 A.

Xem lời giải

Bài IV.6 trang 55 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.6 trang 55 SBT Vật Lí 11. Bắn một prôtôn với vận tốc 1,5.10^5 m/s bay vào một từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường sức từ

Xem lời giải

Bài IV.7 trang 55 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.7 trang 55 SBT Vật Lí 11. Cho hai dòng điện có cùng cường độ 8 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, đặt vuông góc với nhau, cách nhau một khoảng 8,0 cm trong chân không

Xem lời giải

Bài IV.8 trang 55 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.8 trang 55 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện có cường độ 4,0 A và 6,0 A chạy ngược chiều nhau trong hai dây dẫn thẳng dài song song,

Xem lời giải

Bài IV.9 trang 55 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.9 trang 55 SBT Vật Lí 11. Ba dòng điện có cùng cường độ I1 = I2 = I3 = I và cùng chiều chạy trong ba dây dẫn thẳng dài, đồng phẳng, song song cách đều nhau.

Xem lời giải

Bài IV.10* trang 56 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.10* trang 56 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện cường độ 2,0 A và 4,0 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, đồng phẳng và được đặt vuông góc với nhau trong không khí. Xác định

Xem lời giải

Bài IV.11* trang 56 SBT Vật Lí 11

Giải bài IV.11* trang 56 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện cường độ I1 = 6,0 A và I2 = 9,0 A có chiều ngược nhau chạy qua hai dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 100 mm trong không khí.

Xem lời giải