Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

Bình chọn:
4 trên 25 phiếu
Bài 23.1, 23.2 trang 57 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.1, 23.2 trang 57 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 23.3, 23.4 trang 58 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.3, 23.4 trang 58 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về định luật Len-xơ là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 23.5 trang 58 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.5 trang 58 SBT Vật Lí 11. Xác định từ thông qua mặt phẳng diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp

Xem lời giải

Bài 23.6 trang 58 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.6 trang 58 SBT Vật Lí 11. Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I được đặt cạnh một khung dây dẫn hình vuông. Từ thông do từ trường của dòng điện I gửi qua mặt của khung dây dẫn sẽ khác không trong trường hợp nào dưới đây.

Xem lời giải

Bài 23.7 trang 59 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.7 trang 59 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn hình chữ nhật không bị biến dạng được đặt trong một từ trường đều ở vị trí mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ.

Xem lời giải

Bài 23.8 trang 59 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.8 trang 59 SBT Vật Lí 11. Một thanh nam châm NS được đặt thẳng đứng song song với mặt phẳng chứa vòng dây dẫn (C) và có trục quay O vuông góc

Xem lời giải

Bài 23.9 trang 59 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.9 trang 59 SBT Vật Lí 11. Một vòng dây dẫn kín (C) được đặt đối diện với đầu của ống dây dẫn L hình trụ mắc trong mạch điện như Hình 23.2.

Xem lời giải

Bài 23.10* trang 59 SBT Vật Lí 11

Giải bài 23.10* trang 59 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt trong cùng một mặt phảng với một mạch điện như Hình 23.3.

Xem lời giải