Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế

Bình chọn:
4.9 trên 71 phiếu
Bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Vật Lí 11

Giải bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Vật Lí 11. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

Xem lời giải

Bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Vật Lí 11

Giải bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Vật Lí 11. Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V.

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 12 SBT Vật Lí 11

Giải bài 5.6 trang 12 SBT Vật Lí 11. Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m = 0,1 mg, nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai bản kim loại phẳng.

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 12 SBT Vật Lí 11

Giải bài 5.7 trang 12 SBT Vật Lí 11. Một quả cầu nhỏ bằng kim loại được treo bằng một sợi dây chỉ mảnh giữa hai bản kim

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 12, 13 SBT Vật Lí 11

Giải bài 5.8 trang 12, 13 SBT Vật Lí 11. Bắn một êlectron với vận tốc đầu rất nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện (Hình 5.1)

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 13 SBT Vật Lí 11

Giải bài 5.9 trang 13 SBT Vật Lí 11. Ở sát mặt Trái Đất, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn vào khoảng 150 V/m.

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 13 SBT Vật Lí 11

Giải bài 5.10 trang 13 SBT Vật Lí 11. Bắn một êlectron với vận tốc v0 vào điện trường đều giữa hai bản kim loai phẳng theo phương song song,

Xem lời giải