Bài 5.8 trang 12, 13 SBT Vật Lí 11


Giải bài 5.8 trang 12, 13 SBT Vật Lí 11. Bắn một êlectron với vận tốc đầu rất nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện (Hình 5.1)

Đề bài

Bắn một êlectron với vận tốc đầu rất nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện (Hình 5.1). Electron được tăng tốc trong điện trường. Ra khỏi điện trường, nó có vận tốc 1.107 m/s.

a) Hãy cho biết dấu điện tích của các bản A và B của tụ điện.

b) Tính hiệu điện thế UAB giữa hai bản. Điện tích của êlectron: -1,6.10 -19 C. Khối lượng của êlectron: 9,1.10 -31 kg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính hiệu điện thế: \(U=\dfrac{A}{q}\)

Lời giải chi tiết

a) Muốn electron được tăng tốc trong điện trường thì nó phải bị bản A đẩy và bản B hút (Hình 5.1 ở phần đề bài). Như vậy, bản A phải tích điện âm và bản B phải tích điện dương.

b) Công của lực điện tác dụng lên electron bằng độ tăng động năng của electron:

\( - e{U_{AB}} = \dfrac{{mv_0^2}}{2} - \dfrac{{m{v^2}}}{2}\)

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{v_0} \approx 0m/s\\v = {10^7}m/s\\e = 1,{6.10^{ - 19}}C\\{m_e} = 9,{1.10^{ - 31}}kg\end{array} \right.\)

Suy ra:

\( \Rightarrow {U_{AB}} =  - \dfrac{{m{v^2}}}{{2e}} =  - \dfrac{{9,{{1.10}^{ - 31}}.{{\left( {{{10}^7}} \right)}^2}}}{{2.\left( { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right)}}= 284,4V\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài