Bài 5.8 trang 12, 13 SBT Vật Lí 11


Đề bài

Bắn một êlectron với vận tốc đầu rất nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện (Hình 5.1). Electron được tăng tốc trong điện trường. Ra khỏi điện trường, nó có vận tốc 1.107 m/s.

a) Hãy cho biết dấu điện tích của các bản A và B của tụ điện.

b) Tính hiệu điện thế UAB giữa hai bản. Điện tích của êlectron: -1,6.10 -19 C. Khối lượng của êlectron: 9,1.10 -31 kg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính hiệu điện thế: \(U=\dfrac{A}{q}\)

Lời giải chi tiết

a) Muốn electron được tăng tốc trong điện trường thì nó phải bị bản A đẩy và bản B hút (Hình 5.1 ở phần đề bài). Như vậy, bản A phải tích điện âm và bản B phải tích điện dương.

b) Công của lực điện tác dụng lên electron bằng độ tăng động năng của electron:

\( - e{U_{AB}} = \dfrac{{mv_0^2}}{2} - \dfrac{{m{v^2}}}{2}\)

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{v_0} \approx 0m/s\\v = {10^7}m/s\\e = 1,{6.10^{ - 19}}C\\{m_e} = 9,{1.10^{ - 31}}kg\end{array} \right.\)

Suy ra:

\( \Rightarrow {U_{AB}} =  - \dfrac{{m{v^2}}}{{2e}} =  - \dfrac{{9,{{1.10}^{ - 31}}.{{\left( {{{10}^7}} \right)}^2}}}{{2.\left( { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right)}}= 284,4V\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 5.9 trang 13 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.9 trang 13 SBT Vật Lí 11. Ở sát mặt Trái Đất, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn vào khoảng 150 V/m.

 • Bài 5.10 trang 13 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.10 trang 13 SBT Vật Lí 11. Bắn một êlectron với vận tốc v0 vào điện trường đều giữa hai bản kim loai phẳng theo phương song song,

 • Bài 5.7 trang 12 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.7 trang 12 SBT Vật Lí 11. Một quả cầu nhỏ bằng kim loại được treo bằng một sợi dây chỉ mảnh giữa hai bản kim

 • Bài 5.6 trang 12 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.6 trang 12 SBT Vật Lí 11. Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m = 0,1 mg, nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai bản kim loại phẳng.

 • Bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 SBT Vật Lí 11. Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V.

 • Bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 5.1, 5.2 trang 11 SBT Vật Lí 11. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài