CHƯƠNG IV- TỪ TRƯỜNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 19-20.1, 19-20.2 trang 47 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.1, 19-20.2 trang 47 sách bài tập Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 19-20.3, 19-20.4, 19-20.5, 19-20.6 trang 48 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.3, 19-20.4, 19-20.5, 19-20.6 trang 48 sách bài tập Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về lực từ là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 19-20.7 trang 49 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.7 trang 49 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 128 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đểu có cảm ứng từ 0,83 T.

Xem lời giải

Bài 19-20.8 trang 49 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.8 trang 49 SBT Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trựờng đều.

Xem lời giải

Bài 19-20.9 trang 49 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.9 trang 49 sách bài tập Vật Lí 11. Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đéu có cảm ứng từ 0,35 T. Khi dòng điện cường độ

Xem lời giải

Bài 19-20.10 trang 49 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.10 trang 49 SBT Vật Lí 11. Hai dòng điện I1 và I2 chạy trong hai dây dẫn thẳng, đồng phẳng và trực giao nhau. Xác định

Xem lời giải

Bài 19-20.11 trang 49 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.11 trang 49 SBT Vật Lí 11. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, kích thước 30 cm x 20 cm, được đặt trong một từ trường đều có

Xem lời giải

Bài 19-20.12* trang 49,50 SBT Vật Lí 11

Giải bài 19-20.12* trang 49,50 SBT Vật Lí 11. Một thanh kim loại MN dài l = 4,0 cm và khối lượng m = 4,0 g được treo thẳng ngang bằng hai dây kim loại cứng song song cùng độ dài AM và CN trong từ trường đều.

Xem lời giải

Bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 SBT Vật Lí 11. Chỉ ra ý đúng. Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.4 trang 51 SBT Vật Lí 11. Dòng điện cường độ 12 A chạy qua một dây dẫn thẳng dài gây ra tại điểm M trong không

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.5 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một dòng điện chạy trong một vòng dây dẫn bán kính 5,8 cm gây

Xem lời giải

Bài 21.6 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.6 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một ống dây dẫn hình trụ dài 31,4 cm (không lõi sắt) gồm 1200 vòng có dòng điện cường độ 2,5 A

Xem lời giải

Bài 21.7 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.7 trang 51 SBT Vật Lí 11. Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5

Xem lời giải

Bài 21.8 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.8 trang 51 SBT Vật Lí 11. Một dây dẫn thẳng dài 1,4 m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25 T. Khi dòng điện cường độ

Xem lời giải

Bài 21.9 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.9 trang 51 sách bài tập Vật Lí 11. Cho dòng điện cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1,0 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khíả Khi đó cảm ứng từ

Xem lời giải

Bài 21.10 trang 51 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.10 trang 51 SBT Vật Lí 11. Xác định số vòng dây có trên mỗi centimét dọc theo chiều dài của ống dây dẫn hình

Xem lời giải

Bài 21.11 trang 52 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.11 trang 52 SBT Vật Lí 11. Hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua được đặt song song và cách nhau 12 cm trong không khí.

Xem lời giải

Bài 21.12 trang 52 SBT Vật Lí 11

Giải bài 21.12 trang 52 SBT Vật Lí 11. Hai dây dãn thẳng dài, đặt song song cách nhau 10 cm trong không khí. Dòng điện chạy qua hai

Xem lời giải

Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 SBT Vật Lí 11

Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về lực Lo-ren-xơ là đúng ? A. Là lực tác dụng của từ trường lên dòng điện.

Xem lời giải

Bài 22.4 trang 53 SBT Vật Lí 11

Giải bài 22.4 trang 53 SBT Vật Lí 11. Hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 7,2.104 m/s bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-2 T theo phương vuông góc với các đường sức từ.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất