Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 SBT Vật Lí 11


Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về lực Lo-ren-xơ là đúng ? A. Là lực tác dụng của từ trường lên dòng điện.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 22.1

Câu nào dưới đây nói về lực Lo-ren-xơ là đúng ?

A. Là lực tác dụng của từ trường lên dòng điện.

B. Là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích đứng yên.

C.  Là lực tác dụng của từ trường lên vòng dây dẫn có dòng điện chạy qua.

D. Là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích chuyển động.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Lực Lo-ren-xơ là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích chuyển động.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Lực Lo-ren-xơ là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích chuyển động.

Chọn đáp án: D

Bài 22.2

Câu nào dưới đây nói về chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều dưới tác dụng của lực Lo-ren-xơ là không đúng ?

A. Là chuyển động đều, có độ lớn của vận tốc không đổi.

B. Là chuyển động phẳng trong mặt phẳng vuông góc với từ trường,

C. Là chuyển động có quỹ đạo parabol nằm vuông góc với từ trường.

D. Là chuyển động có quỹ đạo tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường với điều kiện vận tốc ban đầu vuông góc với các đường sức từ.

 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.

Lời giải chi tiết:

Câu nói về chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều dưới tác dụng của lực Lo-ren-xơ không đúng là: Là chuyển động có quỹ đạo parabol nằm vuông góc với từ trường.

Chọn đáp án: C

Bài 22.3

Hình nào trong Hình 22.1 kí hiệu đúng với hướng của từ trường đều tác dụng lực Lo-ren-xơ lên hạt điện tích q chuyển động với vận tốc trên quỹ đạo tròn trong mặt phẳng vuông góc với đường sức từ ?

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc bàn tay trái để xác định hướng của lực lo - ren - xơ : Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của véctơ v khi \(q_0>0\) ngược chiều véctơ khi \(q_0<0\), lúc đó chiều của lực lo - ren -xơ là chiều ngón tay cái choãi ra.

Lời giải chi tiết:

Sử dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được hình có kí hiệu đúng là hình C.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 22.4 trang 53 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.4 trang 53 SBT Vật Lí 11. Hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 7,2.104 m/s bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-2 T theo phương vuông góc với các đường sức từ.

 • Bài 22.5 trang 53 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.5 trang 53 SBT Vật Lí 11. Một êlectron bay với vận tốc 2,5.10^9 cm/s theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ 2,0.10-4 T

 • Bài 22.6 trang 53 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.6 trang 53 SBT Vật Lí 11. Một electron chuyển động với vận tốc v=1,2.10^7 m/s, bay vào miền có từ trường đều theo hướng vuông góc với đường sức của từ trường

 • Bài 22.7 trang 53 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.7 trang 53 SBT Vật Lí 11. Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0 cm trong từ trường đều có cảm ứng từ 1.10-2 T.

 • Bài 22.8 trang 53 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.8 trang 53 SBT Vật Lí 11. Chùm hạt a có vận tốc đầu v0 = 0, được giạ tốc qua hiệu điện thế 1,0.106 V, bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-3 T.

 • Bài 22.9 trang 54 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.9 trang 54 SBT Vật Lí 11. và êlectron có cùng vận tốc và bay vào trong một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ.

 • Bài 22.10* trang 54 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 22.10* trang 54 SBT Vật Lí 11. Một hạt điện tích q = 1,0.10-6 C chuyển động với vận tốc 500 m/s gần một dây dẫn thẳng dài vô hạn,

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.