Bài 22.7 trang 53 SBT Vật Lí 11


Giải bài 22.7 trang 53 SBT Vật Lí 11. Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0 cm trong từ trường đều có cảm ứng từ 1.10-2 T.

Đề bài

Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0 cm trong từ trường đều có cảm ứng từ 1.10-2 T. Prôtôn có điện tích e = l,6.10-19C và khối lượng m =1,672.10-27 kg. Xác định :

a) Vận tốc của prôtôn chuyển động trong từ trường.

b) Chu kì chuyển động của prôtôn trên quỹ đạo tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính quỹ đạo chuyển động: \( R= \dfrac{mv}{|q|B}\)

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng công thức \(R = \dfrac{mv}{|q|B}\) ,

Ta suy ra vận tốc của prôtôn khi bay vào từ trường :

\(v = \dfrac{eBR}{m} =\dfrac{1,6.10^{ - 19}.1,0.10^{ - 2}.5,0.10^{ - 2}}{1,672.10^{ - 27}} \approx {4,9.10^4}m/s\)

b) Từ đó xác định được chu kì chuyển động của prôtôn trên quỹ đạo tròn :

\(T = \dfrac{2\pi R}{v} = \dfrac{2\pi m}{eB} = \dfrac{2.3,14.1,672.10^{ - 27}}{1,6.10^{ - 19}.1,0.10^{ - 2}}= {6,56.10^{ - 6}}s\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 22: Lực Lo - ren - xơ

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài