CHƯƠNG VII - MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 28.1 trang 77 SBT Vật Lí 11

Giải bài 28.1 trang 77 SBT Vật Lí 11. Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều và có chiết suất n=1,5. Chiếu một tia tới nằm trong một tiết diện thẳng ABC

Xem lời giải

Bài 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 trang 78 SBT Vật Lý 11

Giải bài 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 trang 78 SBT Vật Lý 11. Một tia sáng Mặt Trời truyền qua một lăng kính sẽ ló ra như thế nào ?A. Bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau.

Xem lời giải

Bài 28.7 trang 78 SBT Vật Lý 11

Giải bài 28.7 trang 78 SBT Vật Lý 11. Lăng kính có chiết suất n = 1,50 và góc chiết quang A = 30°. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc được chiếu vuông góc đến

Xem lời giải

Bài 28.8 trang 79 SBT Vật Lý 11

Giải bài 28.8 trang 79 SBT Vật Lý 11. Lăng kính có chiết suất n và góc chiết quang A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu tới lăng kính sát mặt trước.

Xem lời giải

Bài 28.9 trang 79 SBT Vật lý 11

Giải bài 28.9 trang 79 SBT Vật lý 11. Một lăng kính có tiết diện vuông góc là một tam giác đều ABC. Một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI được.

Xem lời giải

Bài 28.10 trang 79 SBT Vật lý 11

Giải bài 28.10 trang 79 SBT Vật lý 11. Chậu chứa chất lỏng có chiết suất n = l,5. Tia tới chiếu tới mặt thoáng với góc

Xem lời giải

Bài 29.1 trang 79 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.1 trang 79 SBT Vật lý 11. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu về thấu kính thủy tinh đặt trong không khí sau đây:

Xem lời giải

Bài 29.2; 29.3; 29.4 trang 80 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.2; 29.3; 29.4 trang 80 SBT Vật lý 11. Gọi D là độ tụ của một thấu kính mỏng; d, d' là các giá trị đại số của các khoảng cách từ

Xem lời giải

Bài 29.5; 29.6; 29.7 trang 80, 81 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.5; 29.6; 29.7 trang 80, 81 SBT Vật lý 11. * Có một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng được ghi số như trên Hình 29.2.

Xem lời giải

Bài 29.8; 29.9; 29.10; 29.11 trang 81 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.8; 29.9; 29.10; 29.11 trang 81 SBT Vật lý 11. Có hai tia sáng truyền qua một thấu kính như Hình 29.3 (tia (2) chỉ có phần ló) Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 29.12 trang 82 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.12 trang 82 SBT Vật lý 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Tìm vị trí của vật trước thấu kính để ảnh của vật tạo bởi thấu kính gấp 4 lần vật. Giải bài toán bằng hai phương pháp:

Xem lời giải

Bài 29.13 trang 82 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.13 trang 83 SBT Vật lý 11. Thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 20 cm. Vật AB trên trục chính, vuông góc với trục chính có ảnh A'B' cách vật 18 cm.

Xem lời giải

Bài 29.14 trang 82 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.14 trang 82 SBT Vật lý 11. Thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 1/2 vật thật và cách vật 10 cm. a) Tính tiêu cự của thấu kính.

Xem lời giải

Bài 29.15 trang 82 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.15 trang 82 SBT Vật lý 11. Vật phẳng nhỏ AB đặt trước và song song với một màn, cách màn khoảng L. Đặt một thấu kính hội tụ giữa vật và màn, song song với vật sao cho điểm A của vật ở trên trục chính.

Xem lời giải

Bài 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11. Với cả hai loại thấu kính, khi giữ thấu kính cố định và dời vật theo phương trục chính, hãy :

Xem lời giải

Bài 29.17* trang 82 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.17* trang 82 SBT Vật lý 11. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thật trên trục chính cách thấu kính 10 cm, A’ là ảnh của A. a) Tính khoảng cách AA’.

Xem lời giải

Bài 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11. Có hai thấu kính L1, L2 được đặt đồng trục. Các tiêu cự lần lượt là f1 = 15 cm, f2 = -15 cm. Vật AB được đặt trên trục chính,

Xem lời giải

Bài 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.5, xy là trục chính của thấu kính L, (1) là đường đi của một tia sáng truyền qua thấu kính.

Xem lời giải

Bài 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.6, xy là trục chính của thấu kính phân kì, F là tiêu điểm vật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

Xem lời giải

Bài 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11

Giải bài 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.7, xy là trục chính của thấu kính, AB là vật, A'B' là ảnh của vật tạo bởi thấu kính.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất