Bài 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11


Đề bài

Có hai thấu kính L1, L2 được đặt đồng trục. Các tiêu cự lần lượt là f1 = 15 cm, f2 = -15 cm. Vật AB được đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính và ở trong khoảng giữa hai quang tâm O1, O2. Cho O1O2 = l = 40 cm. Xác định vị trí của vật để :

a) Hai ảnh có vị trí trùng nhau.

b) Hai ảnh có độ lớn bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về thấu kính mỏng.

Lời giải chi tiết

 

\({A_1}'{B_1}'--->{A_2}'{B_2}':{d_1} = x,{d_2} = l - x\)

a) Vị trí trùng nhau của A1’B1’ và A2’B2’ ở trong đoạn AO2 (Hình 29.6G).

Vậy: \(|d_1’| + |d_2’| = l \) => \( d_1’ + d_2’ = - l\) 

Hay
 

\(15\left[ {\dfrac{{40 - x}}{{55 - x}} - \dfrac{x}{{x - 15}}} \right] = 40\)

--> x2 – 70x + 600 = 0

--> x = 10cm

b) Ta phải có:

|k2| = |k1|

\(\begin{array}{l}
\Rightarrow \dfrac{{|{f_1}|}}{{|{f_1} - x|}} = \dfrac{{|{f_2}|}}{{|{f_2} - (l - x)|}}\\
\Rightarrow |15 - x| = |x - 55|\\
\Rightarrow x = 35cm
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.5, xy là trục chính của thấu kính L, (1) là đường đi của một tia sáng truyền qua thấu kính.

 • Bài 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.6, xy là trục chính của thấu kính phân kì, F là tiêu điểm vật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

 • Bài 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11. Trên Hình 29.7, xy là trục chính của thấu kính, AB là vật, A'B' là ảnh của vật tạo bởi thấu kính.

 • Bài 29.17* trang 82 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.17* trang 82 SBT Vật lý 11. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thật trên trục chính cách thấu kính 10 cm, A’ là ảnh của A. a) Tính khoảng cách AA’.

 • Bài 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11

  Giải bài 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11. Với cả hai loại thấu kính, khi giữ thấu kính cố định và dời vật theo phương trục chính, hãy :

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.