Bài tập cuối chương VI - Khúc xạ ánh sáng

Bình chọn:
4.9 trên 80 phiếu
Bài VI.1 trang 74 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.1 trang 74 SBT Vật Lí 11. Đặt một khối thủy tinh trong suốt , hình lập phương, chiết suất 1,5 lên trên một tờ giấy có dòng chữ màu đỏ. Nhìn qua thành bên của khối thủy tinh,

Xem lời giải

Bài VI.2, VI.3, VI.4 trang 74, 75 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.2, VI.3, VI.4 trang 74, 75 SBT Vật Lí 11. Một tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng.

Xem lời giải

Bài VI.5, VI.6 trang 75 SBT Vật Lí 11

Giải bài Vi.5, VI.6 trang 75 SBT Vật Lí 11. Nếu muốn có phản xạ toàn phần thì (các) điều kiện là:

Xem lời giải

Bài VI.7 trang 76 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.7 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một thợ lặn ở dưới nước nhìn thấy Mặt Trời ở độ cao 60° so với đường chân trời.

Xem lời giải

Bài VI.8 trang 76 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.8 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một cái gậy dài 2m cắm thẳng đứng ở đáy hồ. Gậy nhô lên khỏi mật nước 0,5 m.

Xem lời giải

Bài VI.9 trang 76 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.9 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một khối nhựa trong suốt hình lập phương, chiết suất n (Hình VI.3).

Xem lời giải

Bài VI.10 trang 76 SBT Vật Lí 11

Giải bài VI.10 trang 76 SBT Vật Lí 11. Một khối trong suốt có tiết diện thẳng như Hình VI.4, đặt trong không khí (ABCD là hình vuông

Xem lời giải